Enhedslisten i Ishøj foreslår at vaccinere borgere i de hårdest ramte kommuner først

Vi har i dag sendt denne henvendelse til vores coronaordfører i Folketinget.
Kære Peder
I Enhedslisten i Ishøj er vi stærkt foruroligede over de fortsatte meget høje incidenstal i kommunen. Først og fremmest finder vi det uholdbart, at skoleeleverne kun har fået lov at være i skole i en uge siden nedlukningen i december. Vi ser et fald i faglighed, men endnu mere alvorligt i trivsel. Vi er også bekymrede for, hvad den meget lange nedlukning af de liberale erhverv i Ishøj kommer til at betyde for de mange små virksomheder, der er ramt af fortsat nedlukning.
Når vi ser på smittetallene i Ishøj og i en række andre kommuner på Københavns vestegn, slår det os, at coronastrategien ikke slår til her. Ishøj Kommune gør sammen med boligafdelinger og andre et stort arbejde med at informere om forholdsregler og opfordringer til at lade sig teste, og vi har i en lang periode været bedst i Danmark til at blive testet. Kommunen har også lavet en pulje, hvor boligafdelinger og ejerforeningen kan søge om tilskud til coronatiltag, som for eksempel kan være at opsætte spritdispensere i opgangene, eller hvad den enkelte afdeling anser for det mest virksomme tiltag. På trods af disse i initiativer har Ishøj stadig et incidenstal, der langt overstiger andre kommuners.
Efter vores mening kalder situationen på akut nytænkning i coronastrategien. Vi foreslår derfor, at vaccinationsplanen ændres. Det ser ret virkningsløst ud, at borgere i de mest udsatte kommuner skal vente, nogle i måneder, på at få tilbud om vaccination, mens ældre borgere i de kommuner, hvor der ingen smitte er, rutinemæssigt tilbydes vaccination. Vores forslag er derfor, at vaccination tilbydes alle borgere over 16 år i de kommuner, der har de højeste incidenstal. Med den vaccinationskapacitet vaccinationscentret i Ishøj har vil alle borgere i Ishøj kunne få første vaccination i løbet af en uge. Alene det, at borgerne har fået den første dosis, vil få smittetrykket til at falde markant, og den næste dosis vil kunne gives over længere tid, så den ikke vil belaste vaccinationsprogrammet for borgere i andre kommuner.
Efter vores mening haster det med at få revurderet strategien. Vi håber derfor, at du bringe det op i de relevante fora.
Venlig hilsen
Enhedslisten i Ishøj
Vi håber, at mange vil støtte op om vores forslag og lægge pres på, hvor I kan. Desværre er svaret, andet er Sundhedsstyrelsen, der bestemmer strategien, og de vil ikke ændre fra aldersstrategien og til en, hvor de kommuner med de højeste incidenstal kommer i første række. Alle på 16 år og derover i Ishøj kunne være vaccineret første gang i løbet af en uge, hvis myndighederne havde viljen.
Kontakt:
Ole Wedel-Brandt
Byrådsmedlem i Ishøj
Enhedslisten
Tlf. 25216022