Enhedslisten med i budgetforlig i Ishøj

Enhedslisten er med i budgettet for 2022 i Ishøj. Vi glæder os over, at der ikke er skåret på skoleområdet, men til gengæld er tilført midler til at understøtte trivslen i skolen – ikke mindst ovenpå corona-nedlukningerne. Vi ser også med tilfredshed på, at der fastholdes et forhøjet rengøringsniveau i skolerne.
I det hele taget er der mange gode tiltag i budgettet. Desværre vil Kommunernes Landsforening (KL) tvinge alle kommuner til at åbne budgetterne og finde besparelser på 0,4%. Det er helt urimeligt, at vi i Ishøj skal til at finde yderligere besparelser, når vi i vores budgetlægning har overholdt de udstukne rammer.
Enhedslisten kan ikke gå ind for en genåbning af budgettet, men mener at KL skal kræve af regeringen, at den bod kommunerne afkræves for budgetoverskridelser, droppes, samt at KL skal arbejde for at få afskaffet budgetloven.
Læs mere om budgettet 2022 på kommunens hjemmeside: Byrådet indgår bred budgetaftale med fokus på ældre og klimaet (ishoj.dk)