Kommunalvalg 2021

Rødt og Grønt Ishøj – til gavn for både mennesker og natur.

De seneste år har der været gang i boligbyggeriet i Ishøj, og byrådets flertal vil gerne bygge endnu flere private boliger. I Enhedslisten Ishøj vil vi også gerne udbygge vores by, men vi mener der i højere grad er behov for almene boliger, der er til at betale.

Ishøj er en kommune med mange grønne områder til gavn for byens borgere. I Enhedslisten Ishøj vil vi arbejde for, at der også kommer mere og bedre indhold af natur. Der skal være plads til at naturen får lov at brede sig og give plads til biodiversitet – også på kommunens arealer. Vi ønsker en by fri for gift!

På klimaområdet vil vi arbejde for bedre forhold for cyklister og for bedre og mere sammenhængende offentlig transport. Vi er selvfølgelig imod planerne om endnu en motorvej i form af Ring 5. Vi vil desuden arbejde for at mindske kødforbruget i kantiner og institutioner.

Mange forældre i Ishøj vælger folkeskolen fra. I Enhedslisten Ishøj vil vi arbejde for, at gøre vores folkeskoler til et attraktivt skoletilbud for alle. Det betyder, at vi både vil arbejde for at højne fagligheden og forbedre trivslen. Vi vil til at starte med arbejde for, at skolerne kompenseres fuldtud for at inkludere børn med særlige behov.

På børneområdet vil vi arbejde for, at minimumsnormeringer indføres så hurtigt som muligt. Vi vil arbejde for styrkede daginstitutioner der kan tiltrække og fastholde uddannet personale.

Enhedslisten Ishøj mener, at alle mennesker har krav på et ordentligt levegrundlag og hjælp og støtte når det behøves. Vi ønsker et Ishøj i endnu bedre social balance end i dag – hvor der ses på den enkeltes behov og ydes støtte derefter. Det nye jobcenter i Ishøj skal især sikre en bedre indsats for at sikre arbejdsløse et reelt arbejde på ordentlige vilkår. Vi mener, at alle skal sikres forsørgelse på det højeste niveau, som lovgivningen giver mulighed for.

Enhedslisten Ishøj vil arbejde for en mere smidig og effektiv kommunal administration. Vi opfordrer til, at kommunen går foran som offentlig arbejdsplads for at sikre gode arbejdsvilkår og fleksible løsninger, hvor alle indsatser vurderes efter, om de giver værdi for kommunen. Vi mener at medarbejderne i højere grad bør have indflydelse på deres arbejdsopgaver og arbejdstid, så der sikres størst mulig arbejdsglæde og mindst mulig bureaukrati og fx indføre moderne arbejdstidssystemer som 4-dages arbejdsuge.

Du kan se vores valgkampsfolder her  Enhedslisten Ishøj

Læs om vores kandidater til kommunalvalget i Ishøj her

Se vores valgvideoer her:

Kort video

Præsentation af Ole Wedel-Brandt

Lang video

Præsentation af Ole Wedel-Brandt (bredformat)

Biografreklame